CV Martin Frankovič

Ing. Martin Frankovič, PhD. / 1979
Hlavný tréner Aikido Akadémie Košice

Rodinný stav
Manžel a otec dvoch dcér

Súčasná profesia
Pedagóg odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach
Pedagóg telesnej výchovy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Aikido)
Asistent pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami ÚPSVaR
Splnomocnenec úradu vlády SR

Súvisiace vzdelanie
Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka “Tréner aikido”, IDFO: 425601, Potvrdenie č. C19AA6A7D7
Akreditovaný tréner II. Aikido kvalifikačného stupňa, Slovenská spoločnosť priateľov aikido/ MŠVVaŠ číslo: 11/2016
5. dan Aikido AIKIKAI Hombu dojo Tokyo (2023/ Švédsko)
Doplňujúce pedagogické minimum (Didaktika, Psychológia)
Tréneri v škole (https://www.trenerivskole.sk)

Školenia
Poruchy emocionality, správania a učenia u žiakov so špeciálno výchovno-vzdelavacími potrebami
Poskytovanie prvej pomoci (Červený kríž)