CV Martin Frankovič

Ing. Martin Frankovič, PhD. / 1979
Hlavný tréner Aikido Akadémie Košice

Rodinný stav
Manžel a otec dvoch dcér

Súčasná profesia
Pedagóg odborných predmetov SOŠ Automobilovej v Košiciach
Pedagóg telesnej výchovy na SZŠ Radosť (Inovatívne vzdelávanie)
Pedagóg telesnej výchovy na Univerzite J.P. Šafárika (Aikido)
Vedúci záujmového krúžku SOŠA KE (Aikido – Konštruktívne riešenie konfliktov)
Asistent pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami ÚPSVaR

Súvisiace vzdelanie
Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka “Tréner aikido”, IDFO: 425601, Potvrdenie č. C19AA6A7D7
Akreditovaný tréner II. Aikido kvalifikačného stupňa, Slovenská spoločnosť priateľov aikido/ MŠVVaŠ číslo: 11/2016
4. dan Aikido AIKIKAI Hombu dojo Tokyo (2016/ Švédsko)
Doplňujúce pedagogické minimum (Didaktika, Psychológia)

Školenia
Poruchy emocionality, správania a učenia u žiakov so špeciálno výchovno-vzdelavacími potrebami
Poskytovanie prvej pomoci (Červený kríž)