Telocvične

Cvičíme po celých Košiciach s cvičencami všetkých vekových kategórií.

Aikido pre deti od 6 do 10 rokov

Telocvičňa Obchodnej Akadémie Košice
Vchod z boku budovy od parkoviska
Polárna 1, Košice
 
Pondelok:  15:30 – 16:30
Streda:  15:30 – 16:30

Aikido pre deti od 6 do 12 rokov

Telocvičňa Gymnázia MRŠ
Námestie L. Novomeského 4, Košice
 
Utorok:  16:00 – 17:00

Štvrtok:  16:00 – 17:00

Vzdelávacia činnosť pre študentov

Telocvičňa “T2” UPJŠ
Šrobárova 2, Košice
 
Utorok:  14:00 – 15:00

Štvrtok:  14:00 – 15:00

Aikido pre dospelých

Telocvičňa Colného Úradu Košice
Komenského 39/A, Košice
 
Štvrtok:  18:00 – 20:00
Nedeľa:  10:00 – 12:00

Aikido pre dospelých

Telocvičňa “T2” UPJŠ
Šrobárova 2, Košice

Utorok: 18:00 – 20:00