Telocvične

Cvičíme po celých Košiciach s cvičencami všetkých vekových kategórií.

Aikido pre deti od 6 do 12 rokov

Telocvičňa Obchodnej Akadémie Košice
Vchod z boku budovy od parkoviska
Polárna 1, Košice
 
Pondelok:  15:30 – 16:30
Streda:  15:30 – 16:30

Aikido pre deti od 6 do 12 rokov

Telocvičňa Gymnázia MRŠ
Námestie L. Novomeského 4, Košice
 
Utorok:  16:00 – 17:00

Štvrtok:  16:00 – 17:00

Aikido pre dospelých

Telocvičňa “T2” UPJŠ
Šrobárova 2, Košice

Utorok: 18:00 – 20:00

Individuálne tréningy

Telocvičňa Slávia Budokan
V budove fakulty umení TUKE
Watsonova 4, Košice
 

Podľa dohody na 0908 469 877