Príspevky

Prvé tri tréningy sú bezplatné. Potom prispievajú 40€ mesačne všetci členovia klubu (druhý súrodenec alebo rodič hradí polovicu t.j. 20€ a tretí a ostatní členovia rodiny 0€). To znamená, že uhradením jedného 60€ príspevku budú môcť cvičiť aikido celý mesiac všetci členovia rodiny (súrodenci prihlásených detí i rodičia). Týmto chceme prilákať čo najviac ľudí rôznej vekovej kategórie k aktívnemu a kultivovanému pohybu.

Inštrukcie k plateniu

Mesačný príspevok v hodnote €40 sa uhrádza v prvom týždni mesiaca prevodom na účet   SK56 7500 0000 0040 3025 7761

Pri zadávaní bankového prevodu je dôležité aby ste určili správny variabilný symbol a v poznámke uviedli meno cvičenca. Bez toho nevieme platbu identifikovať.

Variabilné symboly:
111 – pre tých, čo chodia na detské tréningy
999 – pre tých, čo chodia na tréningy pre stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelích
555 – Úhrada ročnej licenčnej známky SSPA (vek <12r = €10,  vek >12r = €20)
666 – Úhrada poplatku za skúšky technickej vyspelosti “kyu” (6.-3. kyu = €10,  2. a 1. kyu = €20)

Zvoz a rozvoz detí

V mesačnom príspevku je tiež zahrnutý prípadný zvoz deti na tréning a rozvoz po tréningu. Pre viac informácii ohľadne zvozu a rozvozu si prečítajte článok: Služba zdieľanej mobility.