Príspevky

Prvé tri tréningy sú bezplatné. Potom prispievajú €30 mesačne všetci členovia klubu (deti i dospelí). No tento príspevok je na rodinu. To znamená, že uhradením jedného príspevku budú môcť cvičiť aikido celý mesiac všetci členovia rodiny (rodičia a súrodenci prihlasených detí). Týmto chceme prilákať čo najviac ľudí rôznej vekovej kategórie k aktívnemu, kultivovanému pohybu.

Inštrukcie k plateniu

Mesačný príspevok v hodnote €30 sa uhrádza v prvom týždni mesiaca najlepšie prevodom na účet SK25 5200 0000 0000 1417 8096 .  No je možné zaplatit aj hotovosťou priamo na tréningu.

Pri zadávaní bankového prevodu je dôležité aby ste určili správny variabilný symbol a v poznámke uviedli meno cvičenca. Bez toho nevieme platbu identifikovať.

Variabilné symboly:
111 – pre tých, čo chodia na detské tréningy
999 – pre tých, čo chodia na tréningy pre stredoškolákov, vysokoškolákov a dospelích
555 – Úhrada ročnej licenčnej známky SSPA (vek <12r = €10,  vek >12r = €20)
666 – Úhrada poplatku za skúšky technickej vyspelosti “kyu” (6.-3. kyu = €10,  2. a 1. kyu = €20)

Zvoz a rozvoz detí

V mesačnom príspevku je tiež zahrnutý prípadný zvoz deti na tréning a rozvoz po tréningu. Pre viac informácii ohľadne zvozu a rozvozu si prečítajte článok: Služba zdieľanej mobility.

Kategorizácia a počet tréningov

V školskom roku 2019/2020 majú deti k dispozícii 5 tréningov týždenne. Stredoškoláci a vysokoškoláci 6 a dospeláci 3 tréningy týždenne. Tréningy sa prispôsobujú cieľovej skupine podľa rozvrhu, ale samozrejme ak si chcú rodičia zacvičiť spolu s deťmi na detskom tréningu a naopak ak chcú cvičiť deti na dospeláckom tak to vítame.

Transparentnosť narábania s peniazmi

Uhradením príspevku prispievate na celkový chod OZ Aikido Akadémia, ktorého hlavným cieľom je šírenie a rozvoj aikido (pozri aktivity uvedené na našej stránke Kalendár podujati).  Uhradenie príspevku v prospech OZ považujeme za prejav dôvery, ktorý si veľmi vážime, preto na stránkach čoskoro spristúpníme časť ohľadne hospodárenia s finančnými prostriedkami (Výročná správa).